Brukervilkår for bruk av
MatchAffinity

INNLEDNING

Artikkel 1. Definisjoner

Begrepene angitt nedenfor skal ha den betydning de gis nedenfor når de brukes Bruksvilkårene:

"Abonnement" refererer til en betalt fast avgift nærmere spesifisert i artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser", eller om tilgjengelig gjennom spesielle tilbud, som gir ubegrenset tilgang til utvalgt betalt tTeneste(r) over en viss tidsperiode, som avhengig av Tjenesten, kan være én måned, tre måneder, seks måneder eller tolv måneder. Abonnementer vil bli forlenget med en måned i gangen ved utløp av den første tegningsperioden.

"Bruksvilkårene" refererer til disse Bruksvilkårene.

"MatchAffinity test" refererer til testen MatchAffinity, som er en Tjeneste utviklet av selskapet Meetic med formål å etablere virtuelle kontakter mellom personer med hjelp av matching gjennom en matchings test.

"Medlem (ene)" refererer til hver og en som har godkjent disse Bruksvilkårene ved registrering som Medlem på Match.com enten via Nettstedet, uavhengig av om de bruker Tjenestene eller Betalte Tjenester og uavhengig av om de bare bruker (og bare er interessert i å bruke) Tjenestene via ett (1) av Nettstedene.

"Måned" refererer til en tidsperiode på 30 dager.

"Resultater" refererer til resultatene som genereres som følge av utført MatchAffinity test og som f.eks blir presentert i form av en personlig rapport gitt til Medlemmet.

"Tjeneste(r)" refererer til Tjenestene som tilbys på Nettsidene og som tjener det formål å fremme personlige, ikke-kommersielle møter online mellom mennesker i fritiden, som er levert av Match.com og som er tilgjengelig for Medlemmer gjennom for eksempel nettsider, SMS, MMS, WAP, med eller uten betaling til Match.com.

Artikkel 2. Tilgang og registrering for Tjenester

2.1. Vilkår for tilgang og registrering

Medlemmet er selv ansvarlig for alt nødvendig utstyr for å bruke Tjenestene (datamaskin, programvare, telekommunikasjonssystemer etc.) samt kommunikasjons kostnader som følger av bruk av Tjenestene.

For å bli Medlem må du være fylt 18 år og ha fullført alle obligatoriske felt på registreringsskjemaet.
For å bli Medlem må du registrere deg på ett av Nettstedene som tilhører det landet du er bosatt i, og godta disse Bruksvilkårene.

Ved å registrere deg som Medlem hos Match.com gjennom en av Nettsidene, samtykker Medlemmet i at opplysningene til å administrere registreringen også kan brukes til å handtere Medlemmet som bruker av Nettsidene. Medlemmet garanterer at informasjonen angitt av Medlemmet er korrekte og sannferdige. Medlemmet påtar seg umiddelbart å varsle Match.com dersom de opplysninger Medlemmet har angitt i forbindelse med registreringen endres, og ved behov selv foretar disse endringene på sine personlige sider på hvert av de respektive Nettstedene.

Når vilkårene for registrering er oppfylt, vil hvert Medlem ha ett eller flere brukernavn og passord i samsvar med de ulike Tjenester som Medlemmet har registrert seg for (for eksempel Internett, nettsider, nyhetsbrev). Brukernavn og passord er privat og konfidensiell og kan ikke distribueres eller deles med andre.

Hvis et Medlem sprer eller bruker brukernavn og /eller passord i strid med formålet for bruk, kan Match.com heve medlemskapet.

Medlemmet er selv ansvarlig i tilfelle hans eller hennes brukerinformasjon (brukernavn / passord) blir brukt av uvedkommende og for alle handlinger og /eller uttalelser etter innlogging ved hjelp av Medlemmets brukerinformasjon, uansett om slike handlinger / uttalelser er bevisst falske / villedende eller ikke. Medlemmet skal holde Match.com skadesløs for alle krav eller tilløp til krav som på noe vis er relatert til hendelser eller uttalelser gjennomført ved hjelp av Medlemmets brukerdetaljer inklusive hendelser eller uttalelser som foretas via Medlemmets medlemskap eller ved anvendelse av Tjenester (uavhengig av om disse er ulovlige eller ikke). Siden Match.com verken har plikt eller mulighet til å kontrollere identiteten til de personer som registrerer seg for å bruke Tjenestene kan Match.com ikke holdes ansvarlig dersom en persons identitet blir brukt av noen andre. Hvis Medlemmet har grunn til å mistenke at noen andre bruker Medlemmets brukerinformasjon, brukernavn eller medlemskap, skal Match.com straks underrettes.

Dersom et Medlem ønsker å verve en venn til Match.com og dermed gir Match.com kontaktinformasjon til vennen, må Medlemmet først ha fått samtykke fra sin venn før Match.com kan behandle informasjonen. Informasjonen vil kun bli brukt til å informere Medlemmets venn om Match.com og Tjenester ved hjelp av e-post. Slik e-post er sendt i navnet til og på vegne av Medlemmet, som har gitt opplysningene til Match.com. Medlemmet gir slik informasjon frivillig og på eget ansvar.

På grunn av sikkerhet og kvalitetsårsaker, forbeholder Match.com seg retten til å avslutte medlemskapet for Medlemmer som ikke har brukt Tjenestene i løpet av de seks siste månedene og som ikke har et gyldig Abonnement.

Utover dette kan de meldingene som er utvekslet på Nettsidene og som er blitt lagret av et Medlem, samt resultatene fra de ulike listene (flørter, besøkende osv.) bli sortert ut og fjernet fortløpende.

2.2. Angrefrist

Medlemmet er berettiget til å angre sitt kjøp av denne Betalingstjenesten, innen 14 dager fra den dag tjenesten ble bestilt eller medlemmet fikk bekreftelse via e-post (”Angrefristen”). Dersom et medlem ønsker å utøve sin angrerett, skal Match.com meddeles gjennom å benytte kontaktskjemaet, eller ved å kontakte Match.com på den adresse som er angitt i bruksvilkårene.

Dersom et Medlem velger å fratre avtalen innenfor angrefristen, skal Match.com refundere de avgifter medlemmet har innbetalt. Tilbakebetalingen skal utføres til medlemmet i løpet av 14 dager fra datoen Match.com er kjent med at Medlemmet ønsker å fratre avtalen, og betalingsmåten skal være samme som den Medlemmet benyttet ved opprinnelig transaksjon, dersom Medlemmet ikke har gitt uttrykkelig samtykke til annen betalingsmåte.

 

Artikkel 3. Bruk av nettsidene

Når et Medlem har registrert seg, og eventuelt registrert et Abonnement, kan han eller hun bruke Tjenestene som Medlemmet er registrert for. Informasjon om betalingsvilkår for Betalte Tjenester kan finnes under artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser". Informasjon om priser og betalingsbetingelser for hver Tjeneste er også gjort tilgjengelig på Nettsidene under presentasjonen av eller gjennom bruken av Betalte Tjenester som Medlemmet ønsker tilgang til. Gyldig medlemskap er en forutsetning for å kunne bruke Betalte Tjenester.

3.1. Forpliktelser for Match.com

Match.com skal gjennom internett og elektronisk tilby eksterne Tjenester over internett. Disse Tjenestene omfatter, blant annet, datingtjenester og en elektronisk tjeneste for virtuelle møter der et Medlem etter å ha fullført MatchAffinity test (og blitt godkjent), blir matchet med andre Medlemmer som også har gjort MatchAffinity test og har samtykket til matching.

Formålet med Tjenestene er ikke å gi råd om eller bryte ekteskap eller langsiktige relasjoner. Match.com 's virksomhet inkluderer heller ikke organisering av offline-møter, levere internett-nettverk eller tilby elektronisk kommunikasjonstjenester til publikum. Match.com er ikke ansvarlig for identifikasjon av Medlemmer som logger seg på Match.com's nettside eller for kontroll av innhold som publiseres av Medlemmene. Siden Match.com ikke er teknisk i stand til å yte slike tjenester, samtykker Medlemmet herved til at er Match.com ikke er forpliktet seg til å identifisere Medlemmer eller for å kontrollere riktigheten av teksten og bildene som legges ut av Medlemmene på eget ansvar.

Match.com kan ikke holdes ansvarlig for falske erklæringer gjort av et Medlem. Derfor er det viktig at Medlemmene tar visse forholdsregler om de skulle arrangere et møte med et annet Medlem. Match.com kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle møter mellom Medlemmene, eller konsekvensene av slike møter, uavhengig av om det skjer på Nettsidene eller gjennom personlige møter mellom Medlemmer og / eller andre personer som følge av bruk av Tjenestene. Match.com anbefaler at et Medlem før en første date informerer nærstående og velger et offentlig sted (kafé, restaurant eller lignende).

Match.com ønsker videre å informere om at det er forbudt for Medlemmene å bruke Match.com Tjenester til å gi opplysninger til andre Medlemmer som gjør at mottakeren av informasjonen har anledning til å identifisere Medlemmer, ved for eksempel etternavn, adresse / e-postadresse, telefonnummer.

3.2. Forpliktelser for Medlemmene

Bestemmelsene i denne artikkel 3.2 skal gjelde i tillegg til bestemmelsene i artikkel 8 ("Oppsigelse").

Medlemmene forplikter seg til å følge gjeldende lover, forskrifter, disse Bruksvilkår og å respektere tredjeparters rettigheter, i deres bruk av Tjenestene.

3.2.1. Forpliktelser

* Medlemmet skal opptre høflig og profesjonelt mot Match.com og andre Medlemmer.
* Medlemmet skal respektere immaterielle rettigheter knyttet til innhold, i tekst, bilder eller annet format, levert av Match.com eller andre Medlemmer eller tredjeparter i forbindelse med bruk av Tjenestene.
* Medlemmet skal være klar over at bare Medlemmet selv kan sette grensene for hans eller hennes eget privatliv, og at det er hans eller hennes eget ansvar bare å videresende slike personlige opplysninger til Match.com og andre Medlemmer som ikke er egnet til å forårsake noen skade.
* Medlemmet har ikke tillatelse til å bruke Tjenestene til profesjonelle eller kommersielle formål som å markedsføre seg selv overfor potensielle kunder, tiltrekke seg kunder eller å kjøpe eller selge seksuelle tjenester eller andre profesjonelle eller kommersielle formål.
* Medlemmet er ikke tillatt å publisere, spre eller sende falsk informasjon.
* Medlemmet er ikke tillatt å distribuere kommentarer, inneha eller spre noen form for materiale som krenker andres rettigheter, inneholder meldinger av kommersiell art, eller som kan kvalifisere som ærekrenkelse, støtende, uetisk, politisk, rasistisk, fremmedfiendtlig eller generelt i strid med formålet med Match.com eller Tjenestene, gjeldende lover og forskrifter eller generelt aksepterte normer. Spesielt fotografier og videoer og annen informasjon i form av data eller filer om Medlemmet skal være anstendig og utelukkende innebære Medlemmet selv eller en annen person som uttrykkelig har samtykket til dette. Medlemmene er selv ansvarlig for slike fotografier, videoer og data.
* Medlemmet er ikke tillatt å legge inn personlig informasjon (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.) på nettstedet som medfører at et annet Medlem kan kontakte Medlemmet uten å bruke Tjenestene.
* Medlemmet er ikke tillatt å publisere eller spre eller overføre informasjon eller materiale av noe slag som kan føre til svekkelse av funksjonaliteten til Nettstedene eller Tjenestene, og / eller forsinker kommunikasjonen mellom Medlemmene på Nettstedene gjennom for eksempel programvare, ormer, virus, masseutsendelse og lignende.
* Medlemmet er ikke tillatt å publisere, spre eller sende informasjon eller materiale i noen form som inneholder lenker til Medlemmets eget eventuelle nettsted.
* Medlemmet er ikke tillatt å publisere, spre eller reprodusere materiale, varemerker, bilder eller andre immaterielle rettigheter, eller informasjon som tilhører en tredjepart uten forutgående ha innhentet samtykke til det fra eieren eller innehaveren av slike rettigheter.
* Medlemmet kan bare bruke sin brukerinformasjon i den hensikt å få tilgang til Tjenestene. Medlemmet kan ikke avsløre, spre eller gjøre hans eller hennes brukerdata tilgjengelig for tredjeparter.
* Medlemmet skal sørge for at personlig informasjon om Medlemmets venner og bekjente er lovlig sendt og uten risiko for skade. Medlemmet må derfor på forhånd sørge for å innhente samtykke fra hans eller hennes venner og bekjente som på vegne av Medlemmet ønsker å motta e-post fra Match.com.
* Medlemmet har bare rett til å bruke Tjenestene i samsvar med disse Bruksvilkårene.
* Manglende overholdelse av et eller flere av de ovennevnte forpliktelser er ansett for å være et vesentlig brudd på disse Bruksvilkårene. Uten hensyn til hva som er uttalt i artikkel 8 "Oppsigelse av medlemskap", forbeholder Match.com seg retten til å si opp medlemskapet og potensielle pågående Abonnement i tilfelle Medlemmet bryter noen av de ovennevnte forpliktelser. Ved oppsigelse av Match.com på grunn av at Medlemmet unnlater å overholde ovennevnte forpliktelser, har Medlemmet rett til å få refundert forskudd innbetalt. Match.com forbeholder seg retten til umiddelbart og uten forutgående varsel, slette koblinger, publisert profil, informasjon og kommunikasjon (inkludert e-post sendt som masse e-post) relatert til Medlemmet som bryter disse forpliktelsene.

Artikkel 4. Abonnements-og betalingsbetingelser

Et Medlem kan abonnere på enkelte Betalte Tjenester. Betaling for Abonnementet gjøres ved hjelp av kredittkort / debetkort eller ved slik annen betalingsmetode som angitt av Match.com fra tid til annen.

Priser og vilkår gjøres til enhver tid tilgjengelige på hvert av de respektive Nettsted. Klikk her, for å finne en liste over alle Tjenester og priser.

Et Abonnement løper fra den dagen da Medlemmet får tilgang til den bestilte Betalte Tjenesten og løper det antall måneder Medlemmet registrerer seg for. Abonnementet blir deretter forlenget med en måned av gangen. Medlemmet kan avbryte forlengelsen dersom Medlemmet, minimum 48 timer før forlengelsen påbegynner, avslutter Abonnementet ved å kontakte Match.com ved f.eks "bruker oppsigelse" funksjonen under "Abonnement" på Nettstedet der Abonnement er registrert.

I tilfelle av fornyelse, vil den månedlige kostnaden belastes på forhånd via den betalingsmåten Medlemmet opprinnelig har godkjent når det registrerte seg for Abonnementet. Dette betyr at det samme kreditt / debetkort som ble brukt for den første betalingen vil bli belastet påny. Etter oppsigelse, vil Medlemmet ha tilgang til Tjenestene som inngår i Abonnementet for den resterende tidsperioden som Medlemmet har betalt medlemskap skal opphøre separat, se artikkel 8.

Hvis et Medlem som allerede har et Abonnement og ønsker å oppgradere til et Abonnement som inneholder flere Betalte Tjenester, gjelder følgende vilkår:

- Dersom Abonnementet er oppgradert i løpet av de første ti dagene av inneværende måned, vil Medlemmet bli belastet direkte for kostnadene knyttet til den oppgraderte Betalte Tjeneste for den gjenværende måned eller måneder av inneværende Abonnementsperiode, og
- Dersom Abonnementet er oppgradert etter de første ti dagene av inneværende måned, blir Medlemmet belastet for oppgraderingen for de resterende månedene av gjeldende Abonnementsperiode ved start på påfølgende måned og gjeldende Abonnement vil så bli erstattet med det nye, oppgraderte Abonnement. De resterende dagene i måneden (maks 20 dager) er oppgradert gratis.

I begge tilfeller blir gjeldende Abonnement umiddelbart erstattet med det nye, oppgraderte, Abonnementet.

Artikkel 5. Personlig integritet, behandling og beskyttelse av personopplysninger

Match.com arbeider for å opprettholde de høyeste mulige standarder med hensyn til beskyttelse av personopplysninger og personlig integritet. Match.com 's tekniske team gjør sitt ytterste for å sikre sikkerheten til Match.com's systemer. Sikkerhet på internett er et komplekst problem og ingen systemer kan regnes som 100% sikre. Skulle et sikkerhetsbrudd oppstå vil Match.com agere så fort som mulig for å avhjelpe problemet.

Det kan forekomme at informasjon, kommentarer eller innhold (fotografier eller videoer) som et Medlem frivillig velger å publisere, avslører etnisk opprinnelse, nasjonalitet, religion og / eller seksuell legning. Ved å publisere eller frivillig oppgi slik informasjon, samtykker Medlemmet uttrykkelig til og tar fullt ansvar for Match.com 's behandling av slike sensitive personopplysninger i samsvar med de formål som er nevnt i artikkel. 5.1. Medlemmet samtykker videre til at Match.com kan utlevere slike sensitive personopplysninger til selskaper som eies helt eller delvis av selskapet Meetic, innenfor og utenfor EU (samlet "Meetic Gruppen").

Match.com er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger innen rammene av å levere Tjenestene på Nettsidene. Medlemmet har mulighet til å be om tilgang til informasjon om han eller henne som blir behandlet av Match.com, be om å få uriktige opplysninger endret eller fjernet eller forby Match.com å bruke den relevante informasjon. En slik anmodning skal sendes til Match.com per post eller ved å fylle ut kontaktskjemaet på Nettsiden der medlemskapet er registrert, og for å identifisere personen, også angi navn og annen informasjon. Meldinger som har blitt utvekslet på de respektive Nettsteder og som har blitt lagret av Medlemmet samt resultatene fra ulike lister (flørter, besøkende osv.) vil kontinuerlig bli sortert ut og fjernet. Tilsvarende rettigheter gitt av andre selskaper i Meetic Gruppen kan utøves gjennom siden "Min konto" eller ved å rette direkte henvendelse til det behandlingsansvarlige selskapet.

Angående MatchAffinitytest angis det for hvert spørsmål om svar er påkrevet. For at tjenesten MatchAffinitytest skal fungere forutsettes det at et flertall av spørsmålene blir besvart.

Medlemmet kan, på tidspunktet for registrering eller når som helst senere, velge å abonnere og uten noen ekstra kostnad registrere seg for å slutte å motta Match.com 's nyhetsbrev og / eller salgsfremmende tilbud sendt til Medlemmet ved hjelp av e-post eller mobiltelefon fra Match.com eller noen av selskapene i Meetic Gruppen. Rettighetene til Match.com's Medlemmer er regulert av personopplysningsloven (lov nr 31 av 14 april 2000.

5.1 I hvilke tilfeller og hvorfor samler Match.com informasjon om Medlemmer?

Medlemmet blir bedt om å gi opplysninger om seg selv når han / hun registrerer seg som Medlem, deltar i MatchAffinity testen, deltar i konkurranser, svarer på undersøkelser, deltar i en chat eller kjøper Betalte Tjenester eller bruker Tjenester. Visse opplysninger er obligatorisk for at et Medlem skal få tilgang til Tjenestene.

Match.com samler personlig informasjon til følgende formål: a) å levere Tjenester på Nettstedet, b) å overholde kontraktsmessige forpliktelser i forhold til Medlemmet og å treffe tiltak i samsvar med Bruksvilkårene, c) å tilby Tjenester fra Meetic konsernets samarbeidspartnere på Nettstedene, d) drift og vedlikehold av systemet som brukes til å tilby Tjenester, e) for å gi Medlemmer reklame om dating og sosial match making fra Match.com og / eller selskaper i Meetic Gruppen via e-post eller mobiltelefon for den tiden medlemskapet varer og ett år etterpå, f) å gi informasjon om Medlemmer og Medlemmers atferd på Nettstedene til andre Medlemmer ved hjelp av e-post eller mobiltelefon, g) å publisere informasjon om Medlemmer på Nettsidene eller andre Nettsteder levert av Match.com 's samarbeidspartnere , h) for en periode på ett år fra den dato da Medlemmet avslutter sitt medlemskap, til å kontaktede det tidligere Medlemmet for evaluering av Tjenester i den hensikt å drive produktutvikling eller reklame for Match.com og Tjenestene, og i) for en periode på ett år fra tidlpunktet medlemskapet sies opp av Match.com, eller på annen måte avsluttes, for å hindre Medlem som har brutt vilkårene for bruk fra igjen å registrere medlemskap på noen av Nettstedene.

Match.com kan overføre personopplysninger til Match.com og selskaper i Meetic Gruppen, både innenfor EU så vel som i et tredje land for de formål som er angitt ovenfor.

Ved å akseptere Bruksvilkårene, samtykker Medlemmet eksplisitt til Match.com's behandling (inkludert, men ikke begrenset til, f.eks innsamling, publisering, å opplyse om og overføring) Medlemmets personlige informasjon som inkluderer sensitive personopplysninger i den hensikt nevnt ovenfor innen rammen av disse Bruksvilkårene Videre gir Medlemmet, ved å akseptere Brukervilkårene, sitt uttrykkelige samtykke til at Match.com og /eller andre selskaper innenfor Meetic Gruppen bruker den innsamlede informasjon som beskrevet nedenfor (pkt. 5.2) til direkte markedsføring for tjenester innen dating og sosial match making. Dersom Medlemmet ikke ønsker å motta slike tilbud, skal dette opplyses om ved registreringen eller på et senere tidspunkt, for eksempel ved å gå til siden "Konto og abonnement" på det aktuelle Nettstedet, eller ved å kontakte den respektive avsender.

5.2. Hvilken informasjon er samlet?

Personlig informasjon som er samlet inn av Match.com kan for eksempel være navn, adresse og / eller e-postadresse, telefonnummer og / eller mobilnummer, bank, informasjon om Medlemmets utseende, fotografier, stemmeopptak, videoer, personlige verdier, religion, fødselsdato, interesser og informasjon om hvordan Medlemmet bruker Tjenesten. Resultatet kan inneholde sensitive personlige opplysninger som seksuell orientering, religion, personlige meninger og verdier.

Videre samler Match.com også informasjon som ikke er personlig, f.eks hvilken nettleser og operativsystem som Medlemmet bruker og IP-adressen til datamaskinen som blir brukt når du besøker Nettstedene, men som fortsatt i en juridisk forstand kan utgjøre personlig informasjon.

Til slutt bruker Meetic Gruppen cookies som er designet til å lagre informasjon som deretter brukes til å identifisere Medlemmet når han / hun surfer på Nettstedene. Medlemmet har imidlertid alltid muligheten til å hindre bruken av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren.

Ytterligere informasjon finns i vår cookie policy.

5.3. Hvem har tilgang til informasjonen?

Informasjon som er samlet om et Medlem gjennom registrering av medlemskap på Nettstedene og gjennom bruk av Tjenester, brukes til å tilby Tjenestene til Medlemmene. Match.com tar alle forholdsregler for å prøve å sørge for at all informasjon er arkivert i et sikkert miljø i databasene til Match.com. Kun et lite antall av Match.com's ansatte har tilgang til denne informasjonen som kun er tilgjengelig i tilfelle av nødvendighet. Den personlige informasjonen som ikke finnes i de personlige introduksjoner eller profiler, og som blir gitt av Medlemmet når det registrerer seg, er ikke gjort tilgjengelig for tredjeparter, og ikke gikk videre, solgt eller byttet, unntatt i de tilfeller angitt nedenfor.

Behandling som foretas av andre selskaper innom Meetic Gruppen skjer i overensstemmelse med disse Bruksvilkårene og respektive selskaps
integritetspolicy.

Det kan skje at Meetic Gruppen deler informasjon som er gjort allment tilgjengelig til visse utvalgte partnere for at disse skal kunne være i stand til å gjøre deres annonser bedre tilpasset (delt inn i kategorier av alder, kjønn, osv.). Imidlertid gir Meetic Gruppen aldri ut informasjon i slike sammenhenger som gjør det mulig for samarbeidspartnere for å kunne identifisere den enkelte Medlem.

Resultater og informasjon i personlige introduksjoner, søkekriterier og profiler kan vises på begge Nettstedene, per e-post (nyhetsbrev) eller ved hjelp av mobiltelefoner. Informasjon kan dessuten bli vist og formidles direkte av Meetic Gruppen eller gjennom samarbeidspartnere i Meetic Gruppen til personer som har vist interesse for Tjenestene, gjennom nyhetsbrev, nettsider eller andre elektroniske medier (e-post, SMS) eller audiovisuelle tjenester (radio, TV, etc.) kommunikasjonsverktøy eller i trykte medier (aviser, magasiner, osv.) for å forbedre Medlemmenes muligheter til å møte noen ved å presentere medlemsresultater, personlig introduksjon, søkekriterier og profil.

Medlemmet gir herved utrykkelig fullmakt til Meetic Gruppen til å reprodusere og distribuere informasjonen fra resultatene av hans / hennes MatchAffinity test, personlige introduksjoner, søkekriterier og profil (personlig informasjon, data, beskrivelse, bilder, videoer osv.) på hele eller deler av Nettstedene og ellers så som nødvendig for å kunne tilby Tjenestene (på Nettsidene, på internett, via e-post) og / eller mer generelt gjennom alle typer distribusjons media, spesielt gjennom audiovisuell kommunikasjon (presse, radio, analog og digital TV, kabel og satellitt ) eller elektronisk kommunikasjon (e-post, internett) i hele verden i løpet av tidsperiode som er angitt i disse Bruksvilkårene.

Medlemmet gir Match.com utrykkelig tillatelse til å overføre og tildele informasjon som er blitt sendt til Match.com samt rettigheter som Match.com nyter i henhold til hva som er sagt ovenfor, til sine samarbeidspartnere, til selskaper innen Meetic Gruppen eller andre parter i forbindelse med en delvis eller full overføring av Match.com 's virksomheter.

Hvis et Medlem ikke ønsker at Meetic Gruppen eller dets samarbeidspartnere skal reprodusere eller distribuere informasjonen i resultatene, den personlige introduksjon, søkekriterier eller profilen, kan Medlemmet avslutte sitt medlemskap i henhold til disse Bruksvilkårene artikkel 8 ( "Avslutning"). Oppsigelsen trer i kraft når den neste oppdateringen finner sted, eller når en ny versjon av publikasjonen (trykt, audiovisuelle, digitale og elektroniske medier og trykk) som inneholder resultatene til Medlemmet, Medlemmets personlige introduksjon, søkekriterier eller personlige profil blir utgitt. Medlemmet bes legge merke til at Abonnementet må sies opp separat (jfr artikkel 4 "Abonnement og betalingsbetingelser").

Artikkel 6. Immaterielle rettigheter

6.1 Materiale gjort tilgjengelig av Match.com

Alle varemerker (inkludert Match.com ®, Match.comVideo, Match.comQuiz og Match.comMessenger), logoer, bilder, fotografier, animasjoner, videoer, Bruksvilkår, og tekst som blir publisert på nettsidene og i forbindelse med å levere Tjenestene, utgjør / inneholder åndsverk som tilhører Match.com eller lisensrettigheter som Match.com har rett til å bruke. Ingen slike immaterielle rettigheter er tillatt å kopiere, reprodusere, publisere eller bruke eller vise uten uttrykkelig tillatelse fra Match.com. Overtredelse av denne bestemmelse kan lede til søksmål fra Match.com eller andre rettighetshavere.

Brukerrettighetene som er tildelt Medlemmer av Match.com er strengt begrenset til tilgang, nedlasting, utskrift og reproduksjon på alle lagringsmedier (harddisk, diskett, CD-ROM osv.) og bruk av slike dokumenter for strengt private og personlige formål innen rammene av Tjenestene som tilbys gjennom Nettstedene og i medlemskapsperioden. All annen bruk er forbudt uten tillatelse fra Match.com.
Det er særlig stridende mot disse Bruksvilkår for Medlemmene å endre, kopiere, reprodusere, overføre, spre og / eller for kommersiell vinning bruke Tjenestene, Nettsidene eller noen form for komponenter i Tjenestene eller Nettstedene.

6.2. Innhold levert av Medlem

Medlemmet gir Match.com tillatelse til å bruke de immaterielle rettigheter som er knyttet til innhold oppgitt av Medlemmet - inkludert Resultater - i den hensikt å distribuere informasjon på Nettsidene og ellers innen rammene av å tilby Tjenester i henhold til Bruksvilkårene, som for ordens skyld inkluderer publisering av informasjon om Medlemmet på andre Nettsteder levert av Match.com eller på Nettsteder som tilbys av samarbeidspartnere i Match.com.

Lisensen inkluderer retten for Match.com til å reprodusere, fremstille, tilpasse, oversette, digitalisere, benytte til reklameformål kommersielle eller ikke-kommersielle, sub-lisensiere eller videreformidle innhold om Medlemmet (informasjon, fotografier, videoer, beskrivelser, søkekriterier, osv.) i forbindelse med å skaffe Tjenestene (f.eks på Nettstedet via e-post) og / eller i fordelingen av post sendt av Match, com eller generelt gjennom distribusjonsmedia, særlig elektroniske (e-post, SMS, MMS, WAP , Internett, CD-rom eller DVD-ROM).

Medlemmet gir Match.com uttrykkelig tillatelse til å endre innholdet for å samsvare med utseendet av Tjenestene og / eller ovennevnte kommunikasjonsmedier og / eller å gjøre dette innholdet kompatibelt med dets tekniske prosesser eller egnede medieformater. Disse rettighetene er globale og for tidsperioden som er angitt i disse Bruksvilkårene. Medlemmet er forbudt fra å kopiere, reprodusere eller på annen måte bruke til noe formål innholdet knyttet til et annet Medlem, med unntak for de rettigheter som følger av disse Bruksvilkår for bruk av Tjenestene til Medlemmenes personlige og private formål.

Artikkel 7 Ansvar og garantier

7.1. Slik fungerer Match.com's hjemmesider

Avhengig av nettverkskonfigurasjonen Medlemmet benytter (brannvegg eller proxy), vil det ikke alltid være mulig å koble til Match.com Messenger. Medlemmet må ha tilgang til maskin-og programvare som er nødvendig samt nødvendig installasjoner etc. for å kunne bruke Tjenestene på riktig måte: nettleseren Internet Explorer 6 eller tilsvarende, Javascript-funksjon aktivert, informasjonskapsler aktivert og pop -ups aktivert.

Medlemmet må kjenne til den maskinvare og programvare som kreves for å bruke Internett, eller eventuelt, telefon og audiotel-tjenester, samt være innforstått med at sikkerhet, tilgjengelighet og integritet ikke kan garanteres ved dataoverføringer over Internett.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil fungere dersom Medlemmet aktiverer et verktøy som blokkerer pop-up vinduer. En slik funksjon bør deaktiveres før bruk av Tjenesten.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil kunne brukes dersom Medlemmets Internett-leverandør ikke er i stand til å levere sine tjenester på en tilstrekkelig måte. I denne sammenheng kan Match.com ikke holdes ansvarlig hvis Nettstedene ikke fungerer tilfredsstillende som følge av feil hardware, problemer hos Medlemmets Internett-leverandør eller nettverk eller for alle andre grunner som ligger utenfor Match.com's direkte kontrol. Videre kan Medlemmer som kobler til via AOL få problemer med å få Nettsidene til å fungere blant annet på grunn av nettleserens innstillinger.

Match.com garanterer ikke at Tjenestene vil fungere uten avbrudd eller feil. Det kan skje at bruken av Nettstedene kan avbrytes når som helst i forbindelse med vedlikehold, oppdateringer eller tekniske forbedringer, eller for å utvikle innholdet og / eller utseende. Match.com vil tilstrebe seg å informere sine Medlemmer før vedlikeholdsarbeid eller oppdateringer så fremt dette er mulig for Match.com.

For å kunne benytte Nettstedene fra en Apple maskin må Medlemmet bruke Mozilla Firefox. Match.com garanterer ikke optimal funksjon av Nettstedene når du bruker Safari og Opera nettlesere.

Vær oppmerksom på at up-to-date Adobe Flash programvare er nødvendig for at Nettstedene skal fungere riktig (last ned fra: www.adobe.com). Avhengig av nettverkskonfigurasjonen (hvis beskyttet bak en brannmur eller proxy), vil ikke tilkobling til Match.com Messenger alltid være mulig.

7.2 Informasjon og innhold levert av Medlemmer og erstatning

Informasjonen levert av Match.com's Medlemmer må være nøyaktig og i overensstemmelse med virkeligheten. Medlemmet bærer selv ansvaret for følgene av at informasjon om Medlemmets eller andre Medlemmers private forhold spres. Det er Medlemmet som via Match.com tar initiativet til å spre informasjon som Resultater, data, tekst, innhold og bilder. Medlemmet fraskriver seg således herved all rett til rettslig forfølgning av Match.com, særlig på bakgrunn av eventuelle skader på Medlemmets anseelse eller omdømme, eller Medlemmets personvern, som følge av spredning eller avsløring av informasjon om Medlemmet i henhold disse Bruksvilkårene, særlig ved artikkel 5 ("Personvern og beskyttelse av medlemsdata") siden Medlemmet har gitt sitt samtykke til slik behandling, herunder spredning gjennom Medlemmets registrering av Tjenesten og i anvendelsen av disse Bruksvilkårene.

Match.com kan ikke holdes ansvarlig for graden av nøyaktighet eller sannheten av informasjonen og innholdet som gis av andre Medlemmer, besøkende på Nettstedene og / eller Medlemmet selv (eller konsekvensene av slik informasjon). Videre kan Match.com ikke holdes ansvarlig for innhold distribuert av et Medlem som kan bryte med rettighetene til en eller flere andre Medlemmer eller tredjeparter.

Kvaliteten på Tjenestene som etterstreves av både Match.com og dets Medlemmer gjør det nødvendig å overholde visse etiske standarder i Medlemmenes uttrykk og oppførsel, respekt for tredjeparts rettigheter, og overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Innenfor rammen av disse kvalitetskrav, individuelle ansvar og etikk, gis Medlemmene muligheten til å varsle Match.com, på Match.com's Nettsteder, om opplysninger (fotografi, tekst, video), atferd eller uttalelser som kan oppfattes å være i strid med Bruksvilkårene, formålet med Tjenestene, rettighetene til en tredjepart, eller generelle gode standarder. Medlemmet anerkjenner og aksepterer at dataene de gir, samt deres oppførsel og uttalelser på Tjenesten, kan varsles av andre Medlemmer, og endres eller overvåkes av Match.com, på grunnlag av objektive kriterier. Hvor slik varsling eller overvåking avslører et brudd av et Medlem av gjeldende lover eller forskrifter eller av disse Bruksvilkårene, vil Match.com kunne benytte seg at de reaksjonsmønstre som følger av disse Bruksvilkår, da særlig artikkel 8 ("Oppsigelse"). I tilfelle Medlemmets atferd eller uttalelser oppfattes å være i strid med Bruksvilkårene, kan Match.com fatte beslutning om å hindre Medlemmet i å registrere seg på Nettstedene påny.

I tilfelle at et krav er gjort mot Match.com på grunn av Medlemmers strid med lov eller disse Bruksvilkårene, skal Medlemmene holde Match.com skadesløs fra eventuelle krav som måtte rettes mot Match.com.

7.3. Lenker

Match.com kan selv eller gjennom tredjeparter levere linker til andre nettsteder enn Nettstedet og til Internett-kilder. Da Match.com ikke har mulighet til å overvåke disse eksterne nettstedene og kildene, kan Match.com ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av disse eksterne nettstedene og kildene, og kan ikke være ansvarlig for deres innhold, reklame, produkter, tjenester eller andre element. Eventuelle klager knyttet til slike koblinger må sendes til administratoren eller redaktøren for det relevante nettstedet. Det bør videre bemerkes at bruken av disse eksterne nettstedene og kildene er underlagt disse nettstedenes / kildenes egne vilkår for bruk.

Til slutt, dersom et Medlem foretar et søk som leder til nettsider eller forum som har et innhold eller formål som strider mot gjeldende lover eller forskrifter anbefales Medlemmet å forlate nettstedet for å unngå å bli holdt ansvarlig for slike brudd.

7.4. Begrensning av ansvar

Match.com kan ikke holdes ansvarlig annet enn gjennom en rettsavgjørelse hvor bevis er anført som viser en skadevoldende handling utført av Match.com som har forårsaket skade for et Medlem, med mindre annet følger av ufravikelig lov. Match.com skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for i) indirekte skade, eller ii) direkte eller indirekte skader påført Medlemmet i tilfelle av Medlemmets brudd eller feil utførelse av disse Bruksvilkårene.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, utelukker Match.com alle garantier, vilkår og andre betingelser (inkludert, uten begrensning, uttrykte eller implisitte garantier for tilfredsstillende kvalitet eller egnethet) av Nettstedet.

Match.com verken garanterer eller står ved nøyaktigheten eller påliteligheten av råd, meninger, påstander eller annen informasjon om eller som distribueres gjennom Tjenesten av Match.com, Match.com 's partnere eller Medlemmer eller andre personer eller enheter. Medlemmet aksepterer at det velger selv å stole på og ta beslutninger basert på de råd, meninger, uttalelser eller informasjon som måtte deles og at dette skjer på Medlemmets eget ansvar. Match.com er ikke ansvarlig for Medlemmenes handlinger hva enten disse er foretatt online eller offline. Medlemmet bes videre om å utvise forsiktighet og bruke sunn fornuft ved sin bruk av Match.com Nettstedene og Tjenesten.

Ingenting i disse Bruksvilkårene skal begrense Match.com ansvar for (i) dødsfall eller personskade forårsaket av uaktsomhet fra Match.com, (ii) bedrageri fra Match.com eller (iii) ethvert ansvar som ikke kan begrenses under gjeldende lovgivning.

Artikkel 8. Oppsigelse

Et Medlem kan når som helst og uten å måtte gi noen grunn avslutte sitt medlemskap gjennom Nettstedet eller ved å kontakte Match.com 's medlemstøtte (tilgjengelig via de respektive Nettstedene). Slik oppsigelse skal anses som effektiv fra første virkedag etter mottak av Match.com for anmodningen om oppsigelse. Oppsigelse av medlemskap inkluderer oppsigelse av Abonnementet. Oppsigelse av medlemskap gir ikke Medlem rett til refusjon av allerede betalte avgifter for den tid som er igjen av Medlemmets Abonnement på den tiden da medlemskapet blir avsluttet.

Med forbehold for de andre bestemmelsene herunder, forbeholder Match.com seg retten til med umiddelbar virkning å avslutte Medlemmets konto og potensielle Abonnement uten forvarsel hvor Medlemmet begår et vesentlig brudd på disse Bruksvilkårene. I et slikt tilfelle vil Medlemmet ikke ha noen rett til erstatning eller refusjon.

Med forbehold for de andre bestemmelsene herunder, hvor Medlemmet begår et brudd på disse Bruksvilkårene, forbeholder Match.com seg retten til å si opp medlemskapet innen syv (7) dager etter at Match.com har sendt en e-post til det Medlem hvor det bes om at han eller hun innen denne fristen forholdet seg i samsvar med Bruksvilkårene, og Medlemmet innen denne perioden ikke har innrettet seg. Medlemmet vil i et slikt tilfelle ikke ha noen rett til erstatning eller refusjon.

Uavhengig av retten til oppsigelse Match.com har i henhold til Bruksvilkårene, har Match.com også rett til å kreve erstatning eller annen godtgjørelse som kompensasjon for eventuelle tap som påføres som følge av et Medlems brudd på Bruksvilkårene.

Informasjon om oppsigelse eller bekreftelse av opphør av medlemskap kan gis ved hjelp av e-post. Informasjon om Medlemmet skal slettes enten på anmodning fra Medlemmet selv eller i henhold til Bruksvilkårene.

Hvis registreringen er gjort for flere Tjenester (både Match.com og Matchaffinity.se) og Medlemmet ønsker å avslutte alle Tjenester, må oppsigelse gjøres på alle Nettstedene. Et Medlem som ikke har registrert seg for Matchaffinity.se men har startet MatchAffinity test (uten å fullføre den) må varsle Match.com gjennom kontaktskjemaet på Matchaffinity.se for at terminering skal skje.

Artikkel 9. Avtale mellom Medlemmene og Match.com

Disse Bruksvilkårene, og Nettstedet som dette dokumentet refererer til, utgjør en kontrakt mellom Medlemmet og Match.com. Det erstatter eventuelle forhold som kan ha blitt inngått mellom partene tidligere, selv om de ikke direkte er trukket tilbake eller endret, og regulerer alle rettigheter og forpliktelser mellom Match.com og Medlemmet.

Hvis noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene blir annullert i anvendelsen av en lov, forskrift eller en rettsavgjørelse, skal alle andre bestemmelser fortsette å ha full virkning. Videre skal det forhold at en part har unnlatt å iverksette tiltak mot den annen part som følge av den annen parts brudd på noen av bestemmelsene i disse Bruksvilkår ikke tolkes som noen fraskrivelse fra å gjøre gjeldende de rettigheter denne parten måtte ha etter Bruksvilkårene i forhold til slikt mislighold.

Artikkel 10. Endring av Bruksvilkårene foretatt av Match.com

Match.com forbeholder seg retten til å endre disse Bruksvilkårene når som helst. Medlemmet anses å være informert om slik endring så snart slike endringer er publisert på Nettstedet i form av endrede Bruksvilkår. Endringene skal tre i kraft en måned etter de er publisert på nettstedet. For Medlemmer registrert etter at endringene har blitt publisert, skal disse endringene være gjeldende umiddelbart, ettersom Medlemmet vil ha uttrykkelig akseptert dem da kontoen ble registrert.

For eksisterende Medlemmer gjelder følgende alternativer:

10.1 Abonnement opprinnelig innhentet av Medlemmet har ikke utløpt:

I et slikt tilfelle kan Medlemmet kreve at Bruksvilkårene i kraft når Medlemmet tegnet Abonnementet fortsetter å gjelde til den opprinnelige utløpsdatoen for Abonnementet.

10.2 Den opprinnelige Abonnementsperioden har utløpt:

I et slikt tilfelle kan Medlemmet benytte prosedyren referert til i artikkelen "Oppsigelse" når som helst i løpet av fire (4) måneder etter den dato da de nye Bruksvilkårene trer i kraft. Etter disse fire (4) måneder, skal de nye Bruksvilkårene anses å ha blitt akseptert av Medlemmet med mindre Medlemmet har stadfestet dets ønske om å avslutte sitt medlemskap.

Medlemmene oppfordres således til enhver tid å holde seg informert om gjeldende Bruksvilkår på Nettstedet.

Artikkel 11. Jurisdiksjon og gjeldende lov

Disse Bruksvilkårene, Tjenester og tvister knyttet til disse Bruksvilkårene eller til Tjenestene skal være underlagt og tolkes i henhold til svensk rett. Tvister som springer ut av disse Bruksvilkårene eller Tjenester skal avgjøres av svenske alminnelige domstoler.

Artikkel 12. Om oss

Tjenestene leveres av Match.com Nordic AB, organisasjonsnummer 556823-7647 ("MatchAffinity").

Grev Turegatan 30, SE-114 38 Stockholm.

Dersom du har spørsmål, kontakt oss ved å fylle ut kontaktskjemaet på Webområdet.


Hvem passer for akkurat deg?

  • Ta vår matchingtest og fortell hvem du er
  • Vi viser deg hvilke medlemmer som matcher dine meninger, verdier og syn på livet
  • Ta kontakt med dem du liker best, og gå på date