Integritetspolicy MatchAffinity Norge

(Integritetspolicy:MatchAffinity, sist endret 2011 05 30.)

1. Integritetspolicy MatchAffinity Norge

Match.com Nordic AB (heretter «MatchAffinity») bestreber å opprettholde høyest mulig standard med hensyn til beskyttelse av personopplysninger og personlig integritet. MatchAffinitys tekniske team gjør sitt ytterste for å sikre MatchAffinity-systemenes sikkerhet.

Det kan forekomme at informasjon, kommentarer eller innhold (foto eller videoklipp) som et medlem på webområdet www.matchaffinity.no (heretter henholdsvis «Medlemmet» og «Webområdet») frivillig velger å publisere og selv er ansvarlig for, avslører Medlemmets etniske opprinnelse, nasjonalitet, religion og/eller seksuelle legning. Ved å publisere/levere slik frivillig informasjon samtykker det enkelte Medlem uttrykkelig til og tar fullstendig ansvar for MatchAffinitys behandling av slike sensitive personopplysninger.

MatchAffinity er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger innenfor rammen for levering av de ulike tjenester som tilbys på Webområdet mot betaling eller avgiftsfritt («Tjenester»). Medlemmet har anledning til å kreve informasjon om hvilke opplysninger om han/henne som behandles av MatchAffinity, å kreve at feilaktige opplysninger endres eller tas bort eller å forby MatchAffinity å anvende den aktuelle informasjonen. En slik forespørsel skal sendes til MatchAffinity f.eks. pr. post, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet på Webområdet og for identifiseringsformål angi brukernavn og annen informasjon. Meddelelser som utveksles på Webområdet og som er lagret av et Medlem samt resultatene fra ulike lister (flørter, besøk m.m.) blir slettet fortløpende.

Ved registrering, eller når som helst senere, kan Medlemmet velge å abonnere og senere uten ekstra kostnad si opp slikt abonnement på MatchAffinitys nyhetsbrev som sendes til Medlemmet per e-post eller mobiltelefon fra MatchAffinity.

2. Når og hvorfor samler MatchAffinity inn informasjon om Medlemmet?

Et Medlem bes om å oppgi informasjon om seg selv når Medlemmet registrerer seg på MatchAffinity, gjennomfører MatchAffinity-testen, deltar i konkurranser, svarer på undersøkelser, deltar i en chat eller kjøper eller benytter Tjenestene. En del informasjon er obligatorisk for at Medlemmet skal få tilgang til Tjenestene.

MatchAffinity samler inn og behandler personopplysninger for følgende formål: a) levering av de Tjenester som til enhver tid tilbys på Webområdet av MatchAffinity eller av MatchAffinitys samarbeidspartnere, b) oppfyllelse av avtalerettslige forpliktelser i forhold til Medlemmet samt iverksettelse av tiltak i samsvar med de brukervilkår som er godkjent av Medlemmet, c) drift og vedlikehold av de systemer som brukes for å levere Tjenester, d) i perioden medlemskapet varer og for en tidsperiode på ett år deretter for å levere reklame fra MatchAffinity eller MatchAffinitys samarbeidspartnere til et Medlem via e-post eller mobil, e) levering av informasjon om Medlemmet, inklusive Medlemmets adferd på Webområdet til andre Medlemmer via e-post eller mobil, f) publisering av informasjon om Medlemmet på webområder som leveres av MatchAffinitys samarbeidspartnere, samt g) i en periode på ett år fra medlemskapet blir sagt opp av Medlemmet, for å kontakte Medlemmet for evaluering av Tjenester, i produktutviklingsøyemed eller vedrørende forespørsel om markedsføring av MatchAffinity og Tjenestene.

MatchAffinity kan komme til å overføre personopplysninger til samarbeidspartnere og underleverandører så vel innen EU som i tredje land. Informasjon kan også bli overført til og/eller deles med andre selskap i samme foretaksgruppe som MatchAffinity.

Ved å godkjenne brukervilkårene for MatchAffinity (Brukervilkårene) gir Medlemmet sitt uttrykkelige samtykke til at MatchAffinity behandler (hvilket innbefatter f.eks., men ikke utelukkende, innsamling, publisering, utlevering og overføring) Medlemmets personopplysninger, hvilket inkluderer sensitive personopplysninger, for ovennevnte formål i henhold til Brukervilkårene.

3. Hvilken type av informasjon samles inn?

Personlig informasjon som samles inn av MatchAffinity, kan f.eks. være navn, adresse og/eller e-postadresse, telefonnummer og/eller mobiltelefonnummer, bankinformasjon, informasjon om Medlemmets utseende, foto, stemmeinnspillinger, videoklipp, personlige verdier, religion, interesser og hvordan Medlemmet bruker Tjenesten. Resultatet som kommer frem av utført matchingtest på Webområdet (”Resultat”), inneholder sensitive personopplysninger som f.eks. seksuell legning, religiøs overbevisning, personlige meninger og verdier.

Dessuten samler MatchAffinity inn en del informasjon som ikke er personlig, f.eks. hvilken nettleser og hvilket operativsystem Medlemmet bruker, og IP-adressen til den datamaskinen som brukes ved besøk på Webområdet, men som likevel kan være personopplysninger i lovens forstand.

Endelig benytter MatchAffinity cookies som er utformet for å lagre informasjon som senere anvendes for å identifiserer Medlemmet når han eller hun surfer på Webområdet. Et Medlem har imidlertid alltid mulighet til å forhindre bruk av cookies ved å endre innstillingen i nettleseren, hvilket dog kan gjøre Tjenestene vanskelig å benytte.

4. Hvem har tilgang til informasjonen?

Informasjonen som samles inn om et Medlem ved registrering av medlemskap på Webområdet og ved bruk av Tjenester, brukes for å kunne tilby et Medlem Tjenestene. MatchAffinity bestreber å besørge at informasjonen lagres i et sikkert miljø i MatchAffinitys databaser. Det er kun et fåtall av MatchAffinitys ansatte som har tilgang til denne informasjonen og da kun ved behov. De personopplysninger som ikke inngår i de personlige introduksjonene eller profilene, og som gis av Medlemmet ved registrering, gjøres ikke tilgjengelig for uvedkommende, sendes ikke videre, selges eller byttes, unntatt i tilfellene oppgitt nedenfor.

Det kan forekomme at MatchAffinity sender reklametilbud fra sine samarbeidspartnere. Om Medlemmet ikke ønsker å motta noen tilbud fra MatchAffinity eller dennes samarbeidspartnere, skal dette meddeles MatchAffinity f.eks. ved å endre innstillinger på ”Mitt medlemskap” på Webområdet.

Det kan forekomme at MatchAffinity deler en viss allmenn informasjon til utvalgte samarbeidspartnere for at de skal kunne gjøre sin reklame mer kundeorientert (inndelt etter alderskategori, kjønn osv.). Imidlertid gir MatchAffinity i slik sammenheng aldri ut informasjon som gjør at disse samarbeidspartnerne kan identifisere et enkelt Medlem.

5. Informasjon i Resultat, profiltekster, søkekriterier og presentasjoner

Resultat samt informasjon i profiltekster, søkekriterier og presentasjoner kan vises via Webområdet, per e-post (nyhetsbrev), eller via mobil. Dessuten kan informasjonen vises og spres direkte av MatchAffinity eller via MatchAffinitys samarbeidspartnere til personer som har vist interesse for Tjenestene, via nyhetsbrev, andre webområder eller noe annet elektronisk (e-post, SMS osv.) eller audiovisuelt (radio, tv osv.) kommunikasjonsverktøy eller i trykt media (aviser, tidsskrifter osv.), for å forbedre Medlemmets sjanse til å møte noen ved å fremheve Medlemmets Resultat, profiltekster, søkekriterier og presentasjoner.

Medlemmet gir uttrykkelig MatchAffinity rett til, i tilfeller som nevnt i disse Brukervilkår, å gjengi den informasjon som utgjør Resultatene fra hans/hennes MatchAffinity-test, profiltekst, søkekriterier og presentasjon (opplysninger, beskrivelser, bilder, videoklipp osv.) og å gjøre den tilgjengelig på hele eller deler av Webområdet og/eller for øvrig gjennom alle metoder for elektronisk kommunikasjon (e-postmelding, Internett) i hele verden i den periode som fremgår av Brukervilkårene. Medlemmet gir uttrykkelig sitt samtykke til at MatchAffinity overfører og overlater informasjon som er gitt til MatchAffinity, samt rettigheter som MatchAffinity gjenyter i henhold til ovennevnte, til sine samarbeidspartnere, til selskap i samme foretaksgruppe som MatchAffinity eller til annen part i forbindelse med overføring av hele eller deler av MatchAffinitys virksomhet.

Dersom Medlemmet ikke lenger ønsker at MatchAffinity eller dets samarbeidspartnere skal gjengi eller spre informasjonen i Resultatet, den personlige introduksjonen, søkekriterier eller profilen, kan Medlemmet avslutte sitt Medlemskap i henhold til Brukervilkårene. Oppsigelsen trer i kraft når neste oppdatering skjer eller ny versjon kommer ut av publikasjoner (trykte, audiovisuelle, digitale og elektroniske medier samt presse) som inneholder Medlemmets Resultat, profiltekst, søkekriterier respektive presentasjoner.