Terms

Vilkår for bruk

(Vilkår for bruk revidert på 10/06/2021)

Innledning

Disse vilkårene for bruk er inngått mellom Match.com Nordic AB, Org nr. 556823-7647 (heretter «Match») og alle personer som er Medlemmer eller Abonnenter (heretter «du» eller «din»).

Match og selskapene i Selskapsgruppen tilbyr tjenester som har til formål å legge til rette for dating mellom privatpersoner for personlige, underholdnings- og ikke-kommersielle formål gjennom elektroniske kommunikasjonsnettverk (heretter «Tjenester»), inkludert:

 • Match, tilgjengelig for Medlemmer og Abonnenter av Match, på nett eller gjennom mobile applikasjoner.
 • Ourtime og, hvis det er aktuelt, andre datatjenester, reservert for en bestemt kategori av Match-Medlemmer eller -Abonnenter.
 • MatchAffinity, en datingtjeneste tilbudt til Match-Medlemmer eller Abonnenter ved hjelp av psykologisk matching gjennom gjennomføring av en eksklusiv test, MatchAffinity Test, tilgjengelig online. Fullførelsen av MatchAffinity Test og den resulterende psykologiske matchingen er obligatorisk. Uten å fullføre disse trinnene vil Medlemmene eller Abonnentene til MatchAffinity ikke kunne se profilene til de andre medlemmene og abonnentene, som tilsvarer det de leter etter.

For hver av Tjenestene er enkelte funksjoner gratis tilgjengelig for Medlemmer, mens andre funksjoner må betales og er kun tilgjengelig for Abonnenter.

Ved å opprette en konto bekrefter Medlemmet eller Abonnenten at han/hun er fullt kjent med og bundet av alle vilkårene i (i) Bruksvilkårene, (ii) Våre Personvernregler, Retningslinjer for Informasjonskapsler og Retningslinjene for Samfunnet, hver av dem innlemmet som referanse i disse Bruksvilkårene, samt eventuelle tilleggsvilkår formidlet til og godtatt av Medlemmet og Abonnenten ved kjøp av Betalte Tjenester som tilbys dem via Tjenestene, som utgjør en avtale mellom dem og Match. Dersom et Medlem eller en Abonnent ikke samtykker i å være bundet av alle vilkårene i Bruksvilkårene, må han/hun slutte å bruke Tjenesten.

Bruksvilkårene tilhører Match og selskapene i Selskapsgruppen. All formidling, utnyttelse, representasjon, reproduksjon eller annen bruk, helt eller delvis, på hvilket som helst medium, av Bruksvilkårene til andre formål enn strengt personlige og ikke-profesjonelle, er underlagt forhåndsgodkjenning fra Match. Uten denne autorisasjonen kan den krenkende parten være gjenstand for strafferettslig og sivil rettforfølgelse som fastsatt ved lov.

Artikkel 1. Definisjoner

Ordene eller begrepene som brukes i disse Bruksvilkårene, skal ha følgende betydning:

«Abonnement» refererer til en fast pris som gir tilgang til Tjenester, inkludert Betalte Tjenester, i en begrenset periode angitt i det aktuelle Abonnementet som er kjøpt av en Abonnent.

«Abonnent» refererer til en bruker av en eller flere Tjenester som har kjøpt et Abonnement på en eller flere Tjenester.

«Besøkende» refererer til en bruker som besøker Nettstedet uten å registrere seg eller uten å koble til sin Konto.

«Betalte Tjenester» refererer til alle betalte Tjenester som er tilgjengelige for abonnenter, inkludert Oppgraderingene.

«Hendelse» eller «Aktivitet» refererer begge til, avhengig av Nettstedet som leverer Tjenesten, en gratis eller betalt hendelse som lar Medlemmer og Abonnenter og, hvis det er aktuelt, deres Gjester, møtes personlig, tilbudt i samsvar med Match sine Vilkår og Betingelser for Arrangementer, der de definerte vilkårene er brukt her, og artikkel 10 i disse Bruksvilkårene.

«Konto» refererer til det strengt personlige grensesnittet som er tilgjengelig for Medlemmer og Abonnenter, slik at de kan identifiseres på Nettsidene, dra nytte av Tjenestene de har registrert seg for eller abonnert på, fullføre og endre Profilen sin, og hvis det er aktuelt, fornye eller endre Abonnementet sitt.

«Medlem» refererer til en bruker som har tilgang til en av Tjenestene etter at de har registrert seg gratis på Nettsidene.

«Selskapsgruppen» refererer til ethvert selskap eller enhver forretningsenhet som er kontrollert av, kontrollerer eller er under felles kontroll med Match.com Nordic AB.

«Nettsteder» refererer til alle datingsider som tilbys av et selskap i Selskapsgruppen, inkludert sentrale dating-nettsteder og de spesialiserte nettstedene, samt de mobile applikasjonene som er publisert av selskapene i Selskapsgruppen og som tjenestene leveres gjennom.

«Oppgradering» refererer til en hvilken som helst Betalingstjeneste som er kjøpt av en abonnent som en ekstra funksjon til et Abonnement.

«Profil» refererer til et rom levert til et Medlem eller Abonnent, som består av Medlemmets eller Abonnentens selvbeskrivelse, inkludert deres egenskaper, bilder og videoer, og som er tilgjengelig for andre Medlemmer og Abonnenter.

«Sentrale dating-nettsteder» refererer til Nettsteder som er tilgjengelige for alle Medlemmer.

«Spesialiserte nettsteder» refererer til Nettstedene som er reservert for bestemte kategorier av Medlemmer eller Abonnenter.

«Tjenester» refererer til alle tjenester, enten betalt eller gratis, som er tilgjengelig for Medlemmer eller Abonnenter, levert på nettsidene av Selskapsgruppen.

«Tredjeparts Nettsteder» refererer til tredjeparts nettsteder på Internett eller mobilprogrammer.

«Vilkår for bruk» refererer til denne kontrakten.

Artikkel 2. Tilgang, registrering og abonnement

2.1. Prosedyre og vilkår for tilgang til og registrering for tjenestene

Registrering for Tjenestene er gratis.

Godkjennelse av disse Bruksbetingelsene ved registrering utgjør den formelle inngåelsen av medlemskontrakten til Tjenestene. Dette resulterer i å bli Medlem, finne ut av Tjenestene og få tilgang til gratis funksjonalitet for Tjenestene beskrevet i artikkel 4.1 nedenfor.

Tjenestene er kun beregnet på voksne over 18 år. Hvis et Medlem eller en Abonnent er under 18 år, har de ikke lov til å bruke Tjenestene og må umiddelbart avslutte bruken av Tjenestene.

Ved å opprette en Profil og bruke Tjenestene bekrefter Medlemmer og Abonnenter at:

 • de er over 18 år og kan inngå en juridisk bindende kontrakt med Match
 • de til enhver tid vil overholde vilkårene for registrering oppgitt på de relevante Tjenestene
 • de vil overholde disse Bruksvilkårene og alle gjeldende lover og regler
 • de vil overholde Retningslinjene for Samfunnet
 • de vil oppgi korrekt, nøyaktig og sann informasjon som ikke er villedende; særlig må de være ærlige i svarene de gir i forbindelse med Profilene sine og i samhandlingen med andre brukere og/eller med Match og Selskapsgruppen
 • de vil opptre i tråd med Tjenestens formal, som er å legge til rette for at personer kan snakke sammen for personlige formål, underholdningsformål og ikke-kommersielle formål, for det overordnede formål å søke et genuint forhold i god tro
 • de vil med det same oppdatere, avslutte eller slette profilen sin dersom deres personlige situasjon endrer seg, og de ikke lenger kvalifiserer som en singel person
 • de ikke er en person som er utestengt fra å bruke Tjenestene, heller ikke under noen gjeldende lov

 

Match forbeholder seg retten til å avvise eller avslutte medlemskap eller abonnenter dersom et Medlem eller en Abonnent ikke oppfyller noen av disse vilkårene.

Det er angitt at et Medlem ikke kan opprette mer enn én Konto med samme e-postadresse. Etter registrering fyller Medlemmet ut Profilen sin, og informasjonen som gis, gis på valgfri eller obligatorisk basis, alt ettersom. Denne informasjonen publiseres på Nettstedet og distribueres til andre Medlemmer gjennom Tjenestene. Match forbyr Medlemmet uttrykkelig å distribuere personlige opplysninger (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.) (se artikkel 5.1 nedenfor).

Når de nødvendige vilkårene for registrering er oppfylt, oppretter hvert Medlem et strengt konfidensielt og personlig brukernavn og passord, slik at han eller hun kan få tilgang til sin Konto.

2.2. Prosedyre og vilkår for abonnement

Abonnement på Tjenestene, med eller uten Oppgradering, er betalt. Medlemmet kan kjøpe et Abonnement og dermed bli Abonnent, og dra nytte av funksjonene til de betalte Tjenestene som er beskrevet nedenfor i artikkel 4.2.

For å gjøre dette må Medlemmet først identifisere seg selv ved å bruke sin e-postadresse og sitt konfidensielle passord. Etter at han/hun har valgt sitt abonnement og betalingsform, må medlemmet sende inn betalingen. Dette siste trinnet avslutter formelt medlemskapskontrakten til Betalte Tjenester og fullstendig, ubestemt aksept av Vilkårene for Bruk. Når betalingen er sendt, blir abonnenten sendt til en betalingsbekreftelsesside. Match bekrefter kvittering for kjøp av Abonnement ved å sende en e-post.

Artikkel 3. Rett til å kansellere

Abonnenten har rett til å kansellere abonnementet innen fjorten dager fra kjøp av Abonnement og utøve sin rett til å kansellere tjenesten uten å påta seg noe ansvar og uten å levere en grunn i henhold til lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Innkallingen til kansellering må gis til Match innen fjorten dager fra kjøp av abonnementet ved å varsle Match. Avbestillingsvarselet kan kommuniseres til Match ved å sende varselet per post eller e-post til Match via kontaktinformasjonen som er angitt i disse vilkårene for bruk, eller ved å fylle ut Det svenske forbrukerorganets avbestillingsskjema som er tilgjengelig her og sende det til Match.

Kun forespørsler knyttet til utøvelsen av denne retten til å kansellere vil bli behandlet fra disse kontaktadressene. For at avbestillingen skal kunne behandles effektivt, må abonnenten sende sin forespørsel innen den fjorten dagers avbestillingsperioden.

Hvis Abonnenten ikke ønsker å få tilgang til de Betalte Tjenestene i løpet av fjorten dager, kan vedkommende forlate nettsiden etter at han/hun har mottatt sin betaling og vente til de fjorten dagene løper ut. Det er en dedikert knapp på bekreftelsessiden for betaling til dette formålet.  Skulle abonnenten ønske å kansellere abonnementet i løpet av fjorten dager uten å noensinne ha fått tilgang til de betalte tjenestene, vil abonnenten bli refundert fullt ut som beskrevet nærmere i denne artikkelen.

Hvis Abonnenten likevel kobler seg til sin Konto og bruker tjenestene før utgangen av perioden på fjorten dager, utgjør den første innloggingen fra kjøp av abonnement en eksplisitt forespørsel fra Abonnenten om umiddelbar tilgang til de betalte tjenestene. Under alle omstendigheter frarøver ikke tilgang til tjenestene abonnenten retten til å kansellere adgangen til tjenestene i løpet av fjorten dager, noe som fortsatt gjelder til utløpet av perioden på fjorten dager. Imidlertid må abonnenten som har bedt om å dra nytte av de Betalte Tjenestene innen utløpet av fjorten dager betale et forhåndsberegnet beløp for bruk av tjenestene. Match skal derfor tilbakebetale abonnenten kostnaden for abonnementet ved å trekke beløpet som tilsvarer dagene som har gått mellom datoen han/hun først brukte abonnementet og datoen Match mottok forespørselen om å kansellere, forutsatt at hver dag som er brukt skal betales.

Refusjonen skal skje innen fjorten dager fra datoen Match ble informert om Abonnentens beslutning om å kansellere, med samme betalingsmiddel som ble brukt av Abonnenten for den første transaksjonen, med mindre annet er pålagt av abonnenten.

Abonnenten kan finne mer informasjon på Hjelp/Kontakt oss-siden om omfanget og bruken av retten til å avbryte.

Betalte tjenester kjøpt via Apple Store

Hvis en abonnent kjøper en Betalingstjeneste ved bruk av sin Apple ID, håndteres kanselleringer og refusjoner av Apple i henhold til deres egne vilkår, som Match ikke har noen kontroll over. For å be om en refusjon må en Abonnent gå til iTunes, klikke på sin Apple ID og følge Apples anvisninger for kanselleringer og refusjoner.

Artikkel 4. Egenskaper ved tjenesten

4.1 Gratisfunksjoner tilgjengelig for medlemmer

Registrering til Tjenestene tillater enkeltpersoner å bli Medlemmer, og gir tilgang til følgende funksjoner:

 • Opprette en profil, som vil være synlig for andre Medlemmer og Abonnenter på Nettstedet, med forbehold om noen tilgangsbegrensninger fastsatt av Medlemmet;
 • Utføre raske og avanserte søk eller vise anbefalte kompatible profiler i samsvar med Tjenestene;
 • Se profilene til andre Medlemmer eller Abonnenter, underlagt begrensningene som er fastsatt av Medlemmene eller Abonnentene;
 • I samsvar med Tjenestene, kontakte og svare på meldinger til abonnenter som har registrert seg for Premium Upgrade, underlagt eventuelle restriksjoner angitt av Abonnentene; et medlem kan ikke kontakte eller svare til en abonnent som ikke har kjøpt denne oppgraderingen;
 • Legge til et Medlem eller Abonnent på hans/hennes favoritter;
 • Registrere seg for og delta i arrangementer eller aktiviteter som er tilgjengelige via tjenestene, hvis det er aktuelt (kan være betalte arrangementer eller aktiviteter);
 • Registrere seg for og delta i spesialoperasjoner som er tilgjengelige via tjenestene, hvis det er aktuelt, forutsatt at slike spesialoperasjoner ikke er reservert for abonnenter;
 • Forutsatt at denne funksjonen er tilgjengelig, og at Medlemmet er en mann, abonnere på Badge, som definert nedenfor i artikkel 4.3;
 • Hvert medlem kan gjennom sin konto kontrollere de mulighetene som tillater medlemmet å være synlig eller ikke på de Spesialiserte Nettstedene og dermed kunne kontaktes, hvis det er relevant, gjennom disse. Et medlem kan få tilgang til Spesialiserte Nettsider, forutsatt at medlemmet oppfyller vilkårene som gjelder for medlemmer av den Spesialiserte Nettsiden.

4.2 Betalte funksjoner som kun er tilgjengelige for abonnenter

Innkjøp av abonnement tillater tilgang til alle funksjonene som er angitt i artikkel 4.1 ovenfor, samt til følgende funksjoner, hvis det er aktuelt:

 • Sende og svare på meldinger fra Medlemmer og Abonnenter;
 • Bruke søkefeltet til å søke etter Medlemmer og Abonnenter;
 • Skjule Medlemmene og Abonnentene som abonnenten ikke er interessert i;
 • Se listen over sendte blunk (winks);
 • Blunke til et Medlem eller en Abonnent;
 • Deaktivere annonsene som vises på Betalte Tjenester;
 • Dra nytte av prisreduksjonene til arrangementer eller aktiviteter, hvis det er aktuelt.

I samsvar med Tjenestene har abonnenten muligheten til å kjøpe en eller flere Oppgraderinger:

 • PREMIUM Upgrade-funksjoner
 • Tilbyr medlemmer (ikke-abonnenter) muligheten til å svare gratis;
 • Øker synligheten for andre Medlemmer;
 • Abonnenten vises som et PREMIUM Upgrade-medlem.
 • PLUS Upgrade-funksjoner
 • Abonnenten kan be om kvittering på mottak av meldinger sendt av ham/henne.
 • Aktiverer kontaktfilteret for å velge hvem som kan kontakte abonnenten;
 • Aktiverer fraværsstyreren (absence manager).
 • PREMIUM + PLUS oppgraderingsfunksjoner
 • Alle funksjoner i Premium og Plus-Oppgradering som beskrevet ovenfor.

4.3 Abonnement på «Badge»

Denne delen gjelder ikke for Nettsteder der denne funksjonen ikke er tilgjengelig.

Hvert mannlig Medlem eller Abonnent har muligheten til å abonnere på «Badge». Abonnementsprosessen er følgende:

 • Medlemmet eller Abonnenten må fylle ut 70 % av Profilen med følgende opplysninger: alder, høyde, ekteskapsstatus, ønsket forhold, nasjonalitet, etnisitet, har eller ønsker barn, vekt, røyking, studier;
 • Medlemmet må ha bilde på Profilen;
 • Medlemmet må se Match-veiledningene som tilhører relevant Badge, og er tilgjengelig på Nettsidene;
 • Medlemmet må signere Hero Charter, som er tilgjengelig på Nettsidene.

Å oppnå Badge er underlagt alle vilkårene som er nevnt ovenfor.

Match kan fjerne Badge fra ethvert Medlem eller Abonnent hvis oppførsel eller kommentarer er i konflikt med de generelle verdiene for seriøsitet og høflighet som er knyttet til å skaffe Badge, som nærmere beskrevet i Match-opplæringene, og Hero-charteret underskrevet av Medlemmet eller Abonnenten. Match er ikke ansvarlig overfor medlem eller abonnent i så fall.  Match gir ingen garantier vedrørende innehaveren av en Badge, bortsett fra at han har møtt betingelsene for å skaffe seg disse merkene som angitt ovenfor. Innhenting av Badge skal ikke på noen måte tolkes som en godkjenning av merkeinnehaverens oppførsel av Match.

Skulle Match holdes ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår som følge av brudd fra et Medlem eller en Abonnent som har Badge-innehaver, skal medlemmet eller abonnenten holde Match skadesløs fra og mot alle krav, handlinger, forpliktelser, kostnader, skader, utgifter eller lidt eller pådratt seg av Match som oppstår ut fra eller i forbindelse med medlemmets handlinger eller mangel på handlinger eller på noen måte relatert til Match Badge.

Artikkel 5. Tjenester

5.1 Match sine forpliktelser i forhold til tjenestene

Formålet med Tjenestene, inkludert de Betalte Tjenestene, er ikke å organisere «virkelige», personlige dates mellom Medlemmene og/eller Abonnentene, eller ekteskapsrådgivning som fører til ekteskap eller etablering av et stabilt samliv, uavhengig av Medlemmets eller Abonnentens personlige motivasjon i dette henseendet.

Match og selskapene i Selskapsgruppen ekskluderer uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med arrangementer av noe slag, som kan finne sted mellom Medlemmer eller Abonnenter under nettinteraksjoner, enten via Nettsidene eller gjennom Tredjepartsnettsteder, eller under «virkelige», personlige dates mellom Medlemmer eller Abonnenter som oppstår ved bruk av Tjenestene.

Formålet med Tjenestene, inkludert Betalte Tjenester, er ikke levering av tilgang til Internett eller elektroniske kommunikasjonstjenester til offentligheten. Som et resultat av dette verifiserer Match og selskapene i Selskapsgruppen ikke den faktiske identiteten til Medlemmer eller Abonnenter når de kobler seg til Nettstedene. Videre har de ikke kontroll over, og modererer ikke uttømmende noe av innholdet, som Medlemmene og Abonnentene kan publisere på Tjenestene under eget ansvar. Imidlertid blir fotografiene og beskrivelsen på Profilen til hvert Medlem eller Abonnent bekreftet.

Medlemmer og Abonnenter blir derfor påminnet om at de ikke har lov til å utlevere noen opplysninger til andre Medlemmer eller Abonnenter som gjør at de kan identifiseres eller lokaliseres (etternavn, postadresse, e-post, telefonnummer etc.) med unntak av brukernavn, gjennom Tjenestene.

5.2 Forpliktelser til medlemmer og abonnenter

Ved bruk av Tjenesten må Medlemmer og Abonnenter overholde følgende atferdsregler til enhver tid og samtykke i at de ikke vil:

 • opptre i strid med Retningslinjene for Samfunnet, som oppdatert til enhver tid
 • legge ut noen av sine personlige kontaktdetaljer eller utlevere en annen persons kontaktinformasjon (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.) på noen måte (i en Profilbeskrivelse, i et bilde osv.)
 • legge ut noe innhold som er i strid med eller krenker noens rettigheter, inkludert rett til publisitet, privatliv, opphavsrett, varemerke eller annen rettighet knyttet til immateriell eiendom eller kontrakt
 • utgi seg for å være noen annen person eller enhet
 • be om passord for noe formål eller personlig identifiserbar informasjon for kommersielle eller ulovlige formål fra andre Medlemmer eller Abonnenter
 • sende søppelpost til, be om penger fra eller svindle noen Medlemmer eller Abonnenter
 • legge ut innhold som er hatprat, truende, seksuelt støtende eller pornografisk, eller som oppfordrer til vold, inneholder nakenhet eller grafisk eller umotivert vold
 • legge ut noe innhold som fremmer rasisme, fordommer, hat eller fysisk skade av noen type mot en gruppe eller enkeltperson
 • mobbe, “stalke”, true, angripe, plage, behandle dårlig eller ærekrenke noen person
 • bruke Tjenestene for noe skadelig eller forbrytersk formål
 • bruke Tjenestene for det formål å skade Match eller Selskapsgruppen
 • bruke Tjenestene for noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse Bruksvilkårene
 • bruke Tjenestene for å markedsføre eller tilrettelegge for personlige forhold av transaksjonsmessig karakter og/eller tjenester av seksuell karakter og/eller seksuelle handlinger uten samtykke
 • bruke noen form for robot, bot, spider, crawler, scraper, program for søk/henting på siden, proxy eller annen type manuell eller automatisk enhet, metode eller prosess for å få tilgang til, hente, indeksere, «datautvinne» eller på noen måte reprodusere eller omgå nagiveringsstrukturen eller presentasjonen av Tjenesten eller dens innhold
 • bruke en annen brukers konto, dele en konto med en annen bruker eller ha flere enn én konto
 • opprette en annen konto dersom Match eller Selskapsgruppen allerede har avsluttet brukerens konto, med mindre Medlemmet eller Abonnenten har Matchs tillatelse

Dersom et Medlem eller en Abonnent bryter noen av disse atferdsreglene, skal det utgjøre et vesentlig brudd på deres kontraktsforpliktelser under disse Bruksvilkårene.

Selskapsgruppen forbeholder seg retten til å undersøke og/eller avslutte et Medlems eller en Abonnents konto uten refusjon av noen Betalingstjeneste dersom vedkommende har brutt disse forpliktelsene, misbrukt Tjenestene eller opptrådt på en måte som Selskapsgruppen anser som upassende eller ulovlig, herunder ved referanse til enhver handling eller kommunikasjon foretatt innenfor eller utenfor Tjenestene. Videre kan Selskapsgruppen permanent eller midlertidig hindre slike personer tilgang til enhver av dens Tjenester, Arrangementer eller Aktiviteter.

Artikkel 6. Avgifter, betalingsbetingelser og fornyelse

6.1. Avgifter og betalingsbetingelser for Betalte Tjenester

For å kunne bruke Betalte Tjenester må abonnenten ha abonnement; Avgiftene og vilkårene for betaling er beskrevet på Nettsidene. Medlemmer kan kjøpe et abonnement ved å betale enten med bankkort (på Internett eller via en mobiltjeneste) eller ved hjelp av en Nettbetalingstjeneste (PayPal, direkte betaling etc.) i henhold til alternativene som er gitt på den aktuelle nettsiden. Avgiftene er angitt i SEK (inkludert alle avgifter).

Du kan når som helst oppdatere betalingsmåten din. Match kan også oppdatere betalingsmåten din i databasen som tilbys av den aktuelle leverandøren av betalingstjenester. Ved å godta Bruksvilkårene og etter en slik oppdatering godkjenner du at Match kan fortsette å motta betaling for hver automatisk fornyelse ved bruk av den valgte betalingsmåten.

Abonnenten kan også kjøpe en eller flere Oppgraderinger etter å ha kjøpt Abonnementet i henhold til vilkårene som er nevnt ovenfor, og dra nytte av funksjonene som tilbys av den oppkjøpte Oppgraderingen umiddelbart. Abonnenten belastes derfor for perioden fra den dagen Oppgraderingen er kjøpt til slutten av gjeldende Abonnement.

6.2. Betingelser for abonnementsfornyelse

Ved utløpet av hver gyldighetsperiode fornyes Abonnementet automatisk for én måned av gangen, med mindre avsluttet av Abonnenten i samsvar med vilkårene i artikkel 9 nedenfor. Når det er blitt fornyet vil Abonnementet, inkludert eventuelle Oppgraderinger, bli belastet Abonnenten til en standard (ikke-rabattert) sats som gjelder for de aktuelle tjenestene, for én måned av gangen.

I tillegg er informasjon om varigheten av Abonnentens Abonnement tilgjengelig for Abonnenter i delen «Min Konto», som tillater abonnenten å administrere abonnementet og eventuelt avslutning av den automatiske fornyelsen.

Abonnementer kjøpt via Apple Store

Hvis en Abonnent kjøper en Betalingstjeneste med automatisk fornyelse ved bruk av sin Apple ID, håndteres vilkårene for fornyelse av Apple i henhold til dere egne vilkår, som Match ikke har noen kontroll over.

6.3. Andre tjenester fra tredjepart

Abonnenten kan også kjøpe andre ad hoc-tjenester, for eksempel mobiltelefonprogrammer eller spesialtilbud. I dette spesielle tilfellet kjøpes disse ad hoc-tjenestene fra andre leverandører og i samsvar med andre betalingsbetingelser til de som brukes for Tjenestene som leveres av Match (for eksempel iTunes for kjøp av et iPhone-program). Betalingsvilkårene, betalingsbetingelsene samt vilkårene for fornyelse og oppsigelse som gjelder for disse ad hoc-tjenestene og de spesielle tilbudene, vil bli formidlet til Abonnenten av tredjepart og skal aksepteres av Abonnenten før kjøpet.

Under alle omstendigheter gir kjøpet av smarttelefonapplikasjoner fra Match under ingen omstendigheter tilgang til Betalte Tjenester uten kjøp av Abonnement.

Artikkel 7. Åndsverk

7.1. Innhold formidlet via Tjenestene

Alle Tjenestens navn, varemerker, logoer, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer og tekster som finnes på Nettsidene og i Tjenestene er den eksklusive eiendommen til Selskapsgruppen og, hvis det er aktuelt, dennes partnere, og kan ikke reproduseres, brukes eller kommuniseres uten eksplisitt autorisasjon fra selskapene til Selskapsgruppen eller deres partnere, med gjenstand for rettslige skritt.

Bruksretten til Medlemmet og Abonnenten er begrenset til privat og personlig bruk som en del av og for varigheten av registreringen for Tjenestene. Eventuell annen bruk fra Medlemmet eller Abonnenten er forbudt.

Medlemmet eller Abonnenten forbys blant annet å endre, kopiere, reprodusere, laste ned, kringkaste, overføre, kommersielt utnytte og/eller distribuere Tjenestene, Nettsidene eller datakoder av elementene som Tjenestene og Nettstedene består av, uansett måte, gjenstand for rettslige skritt.

7.2. Innhold formidlet av medlemmer og abonnenter

Medlemmet eller Abonnenten gir konsernet en vederlagsfri lisens for å bruke de immaterielle rettighetene som følger av innholdet som blir gitt av medlemmet eller abonnenten i forbindelse med hans/hennes registrering eller Abonnement og hans/hennes bruk av Tjenestene eller visning av hans/hennes Profil på Tjenestene. Denne lisensen inkluderer spesifikt Selskapsgruppen rett til å reprodusere, representere, tilpasse, oversette, digitalisere, bruke i henhold til Tjenestene eller underlisensiere innholdet fra Medlemmet eller Abonnenten (informasjon, bilder, beskrivelse, søkekriterier, etc.) på alle eller deler av Tjenestene og på alle Nettsidene, i e-postene fra Selskapsgruppen, og generelt på alle elektroniske kommunikasjonsmedier (e-post, Internett, mobilapplikasjon) i forbindelse med Tjenestene.

Medlemmet eller Abonnenten gir uttrykkelig tillatelse til Selskapsgruppen til å endre dette innholdet for å overholde det grafiske charteret for Tjenestene eller annet kommunikasjonsmedium som er nevnt ovenfor, og/eller gjøre det kompatibelt med dets tekniske funksjoner eller formater som støttes av relevant media. Disse rettighetene leveres på verdensbasis og for varigheten av Bruksvilkårene mellom medlemmet eller abonnenten og Match. Medlemmet eller abonnenten kan ikke kopiere, reprodusere eller på annen måte gjøre bruk av innhold produsert av andre Medlemmer eller Abonnenter, unntatt kun for behovene til bruk av Tjenestene for personlige og private formål.

Artikkel 8. Representasjoner og Garantier

8.1. Drift av Nettsteder og Tjenester

8.1.1 For å bruke Tjenestene må Medlemmet eller Abonnenten ha ferdighetene, utstyret og programvaren som er nødvendige for bruk av Internett eller de mobile applikasjonene til Tjenestene. Match har sikkerhetstiltak på plass i forbindelse med bruken av Tjenestene. Medlemmet eller Abonnenten anerkjenner imidlertid at, på grunn av Internetts natur og begrensninger, Match ikke kan garantere at noen tilkobling til Internett eller mobilapplikasjoner vil være helt sikker.

8.1.2 Medlemmet eller Abonnenten må ha utstyret, inkludert programvaren og passende innstillinger, som er nødvendig for god drift av Tjenestene: den nyeste versjonen av nettleseren, aktiverte JavaScript-funksjoner, tillatt informasjonskaplser for økten og godkjent bruk av «popup-vinduer».

8.1.3 Match garanterer ikke at Medlemmet eller Abonnenten vil kunne bruke Tjenestene dersom han/hun bruker et «pop-up killer»-verktøy eller tilsvarende; i dette tilfellet må denne funksjonen være deaktivert før du bruker Tjenestene.

8.1.4 Match garanterer ikke at Medlemmet eller Abonnenten vil kunne bruke Tjenestene dersom internettleverandøren ikke leverer et tilfredsstillende servicenivå. Tilsvarende innebærer bruken av smarttelefonapplikasjoner kjøpt av Medlemmet eller Abonnenten direkte fra leverandøren av applikasjonen at sistnevnte må ha en smarttelefon og en tilfredsstillende forbindelse.

8.1.5 Match er ikke ansvarlig for manglende funksjonalitet, mangel på tilgang eller dårlige bruksvilkår for Nettsteder og Tjenester som kan henføres til uegnet utstyr, de interne funksjonsfeilene til Medlems- eller Abonnentens tjenesteleverandør, overbelastning av Internett-nettverket og av alle andre grunner utenom Match som utgjør en force majeure-hendelse.

8.1.6 Driften av Tjenestene kan midlertidig avbrytes på grunn av vedlikehold, oppdateringer eller tekniske forbedringer, eller for å oppdatere innholdet og/eller måten det presenteres på. Hvis det er mulig vil Match varsle Medlemmer og Abonnenter før eventuelle vedlikeholdsoperasjoner eller oppdateringer som kan påvirke Tjenestene.

8.2. Informasjon og innhold levert av Medlemmer eller Abonnenter

8.2.1. Informasjon levert av et Medlem eller Abonnent til et selskap i  Selskapsgruppen må være nøyaktig og sann. Konsekvensene som avsløring av denne informasjonen kan ha på Medlemmets eller Abonnentens liv eller livene til andre Medlemmer eller Abonnenter, er eneansvaret til Medlemmet eller Abonnenten. Medlemmet eller Abonnenten avslører og formidler informasjon, data, tekst, innhold og bilder som angår Medlemmet eller Abonnenten gjennom Tjenestene på eget initiativ. Match vil behandle Medlemmets og Abonnentens personopplysninger i samsvar med personvernreglene. Selskapsgruppen kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle brudd på Medlemmets eller Abonnentens bilderettigheter, ære, omdømme eller Hemmeligholdelse av Privatliv, som kan skyldes distribusjon eller formidling av opplysninger om Medlemmet eller Abonnenten i den utstrekningen som er angitt i disse Brukerbetingelsene og personvernreglene.

8.2.2. Match kan ikke holdes ansvarlig for nøyaktigheten eller unøyaktigheten av informasjonen og innholdet som tilbys av andre Medlemmer, Abonnenter og/eller Medlemmet eller Abonnenten selv, eller konsekvensene av bruken av denne informasjonen og innholdet. På samme måte kan ikke Match holdes ansvarlig for innhold som formidles av et Medlem eller Abonnent som potensielt kan krenke rettighetene til en eller flere av de andre Medlemmene, Abonnenter eller tredjeparter, og der Match viser at de ikke ble informert av et Medlem, Abonnent eller tredjepart, eller ikke har faktisk og tidligere kjennskap til før spredning eller ikke begikk brudd i utførelsen av noen av kontraktsforpliktelsene i henhold til disse Bruksvilkårene.

Match kan holdes ansvarlig av et Medlem eller Abonnent hvis et brudd er begått av Match eller en av deres underleverandører som var den eneste årsaken til faktiske og direkte tap som Medlemmet eller Abonnenten måtte lide. Hvis det er aktuelt, vil Match kunne demonstrere at de ikke har begått noen brudd i utførelsen av kontraktsforpliktelsene. Match skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader påført av Medlemmet eller Abonnenten i tilfelle de er forårsaket av Medlemmet eller Abonnenten eller som følge av force majeure.

8.2.3. Kvaliteten på Tjenestene som forventes av både Match og dets Medlemmer og Abonnenter innebærer å overholde et visst nivå på etisk oppførsel i Medlemmers og Abonnenters uttrykksmåte og oppførsel, med hensyn til tredjeparts rettigheter, samt gjeldende lover og forskrifter. For å møte denne etterspørselen etter kvalitet, individuelt ansvar og etikk, gir Selskapsgruppen ethvert Medlem eller Abonnent melding om innhold (fotografi, tekst, video), atferd eller kommentarer fra et annet Medlem eller Abonnent som synes å være i strid med lovene og gjeldende bestemmelser, med hensyn til formålet med Tjenestene, tredjeparts rettigheter eller offentlig moral.

Som et resultat av dette anerkjenner og aksepterer Medlemmer og Abonnenter at de dataene de leverer, samt deres oppførsel eller kommentarer gjennom Tjenestene, kan rapporteres av andre Medlemmer eller Abonnenter og kan være underlagt moderasjon og/eller kontroll av Selskapsgruppen på grunnlag av objektive vurderingskriterier. Hvis denne rapporten eller kontrollen avslører at et Medlem eller en Abonnent overtrådte gjeldende lover og forskrifter eller har begått et alvorlig brudd på sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, kan Match utelukke dette Medlemmet eller Abonnenten ved å fjerne kontoen i henhold til artikkel 9 nedenfor. Avhengig av oppførselen eller kommentarene fra Medlemmer eller Abonnenter, kan modereringsteamet bestemme seg for å blokkere ny registrering fra den aktuelle personen.

8.2.4. I tilfelle Selskapsgruppen holdes ansvarlig på grunnlag av overtredelse fra et Medlem eller Abonnent av noen av deres juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser i henhold til vilkårene for bruk, samtykker Medlemmet eller Abonnenten til å holde Selskapsgruppen skadesløs og ansvarsløs mot eventuelle skader, utgifter eller ordre utstedt mot denne som følge av Medlemmets eller Abonnentens brudd på sine forpliktelser.

8.3. Lenker og eksterne ressurser

Match er bare ansvarlig for hyperkoblingene de oppretter på Nettsidene og Tjenestene, og utøver ikke noen kontroll over Tredjeparts Nettsteder og eksterne ressurser (tredjeparts nettsteder eller mobilapplikasjoner, sosiale nettverk etc.) som hyperkoblingene som er tilgjengelig på Nettsteder og Tjenester viser til. Match kan ikke holdes ansvarlig for å tilby lenker som henvender seg til Tredjeparts Nettsteder, og kan ikke holdes ansvarlig for innholdet, annonsene, produktene, funksjonene, tjenestene eller andre elementer som er tilgjengelige på eller basert på bruken av slike Tredjeparts Nettsteder uten å ha mottatt faktisk forhåndsvarsel om den åpenbart ulovlige naturen ved hjelp av et varsel. Det minnes om at konsultasjon og bruk av Tredjeparts Nettsteder er underlagt bruksvilkårene, og at slik konsultasjon og bruk vil bli gjort under Medlemmets eller Abonnentens fulle ansvar.

Eventuelle problemer knyttet til en lenke må rapporteres til Match ved å bruke kontaktopplysningene som er inkludert i artikkel 16 i disse bruksvilkårene.

Artikkel 9. Sperring av profil – Kontoavslutning – Oppsigelse av abonnement

9.1 Sperring av profil

Denne artikkelen gjelder bare med hensyn til våre nettsteder eller apper som gir relevant funksjonalitet, som beskrevet nedenfor.

Hvert Medlem eller Abonnent kan til enhver tid be om sperring av sin Profil gjennom delen «Min Konto», laget til dette formålet, for ikke lenger å være synlig på Nettsidene eller motta varsler. Denne sperringen er midlertidig og forstyrrer ikke Abonnementet og eventuelle Oppgraderinger, noe som betyr at abonnentens betalingsforpliktelser forblir til tross for sperringen. Medlemmet eller Abonnenten kan når som helst reaktivere sin Profil.

9.2 Kontoavslutning

Hvert Medlem eller Abonnent kan når som helst si opp registreringen til Tjenestene eller Abonnementet ved å be om avslutning av sin Konto fra Match uten ytterligere kostnader enn de som er knyttet til overføringen av hans/hennes forespørsel og uten grunn, f.eks. delen «Min Konto», via e-post, ved hjelp av kontaktskjemaet eller på noen måte som kan angis i denne delen. Denne forespørselen skal anses som utført på arbeidsdagen etter den forespørselen om avslutning av den aktuelle kontoen er mottatt av Match, og Abonnenten kan ikke lenger bruke sitt Abonnement og eventuelle Oppgraderinger. Medlemmet eller Abonnenten vil bli informert via e-post om avslutning av sin Konto.

9.3 Ikke-fornyelse/abonnementsoppsigelse fra abonnenten

Abonnenten kan avslutte den automatiske fornyelsen av Abonnementet 24 timer etter kjøpet og minst 48 timer før Abonnementet fornyes ved å gå til delen «Min Konto». Oppsigelsen trer i kraft ved utløpsdatoen for Abonnementet. Oppsigelse av Abonnementet vil bli bekreftet til Abonnenten via e-post. Abonnenten har ikke tilgang til de Betalte Tjenestene fra datoen Abonnementet utløper.

Abonnementer kjøpt via Apple Store

Hvis enAabonnent kjøper en Betalingstjeneste ved bruk av sin Apple ID, håndteres automatiske fornyelser og avslutning av Apple i henhold til deres egne vilkår, som Match ikke har noen kontroll over. For å be om at en Betalingstjeneste avsluttes må Abonnenten gå til iTunes, klikke på sin Apple ID og følge anvisningene.

9.4 Oppsigelse fra Match

Uten at det berører andre bestemmelser i Bruksvilkårene, kan Match ved en Abonnents eller et Medlems brudd på hans/hennes forpliktelser permanent fjerne kontoen (e) til medlemmet eller Abonnenten fra alle Nettsteder, tilgang til Tjenestene og til andre tjenester fra Selskapsgruppen uten forvarsel. En slik fjerning vil ikke gi abonnenten rett til refusjon. Medlemmet eller Abonnenten vil få beskjed om Kontostengingen på e-post.

Lukkingen trer i kraft uten at det berører eventuelle erstatninger og renter som Match kan kreve fra Medlemmet eller Abonnenten eller deres etterfølgere og juridiske representanter, som erstatning for tap som er påført Match som følge av disse overtredelsene.

Artikkel 10. Arrangementer og aktiviteter

Når Arrangementer eller Aktiviteter tilbys Medlemmer og Abonnenter på nettstedene, gjelder de spesifikke vilkårene. Du kan lese om disse på sidene som beskriver hendelsene eller Aktivitetene.

Artikkel 11. Personopplysninger

Personopplysningene til Medlemmer og Abonnenter behandles i samsvar med personvernreglene som gjelder for Match, som er tilgjengelig her.

Artikkel 12. Sammenhengende avtale

Disse Bruksvilkårene danner en kontrakt som styrer forholdet mellom Medlemmet eller Abonnenten og Match. De kansellerer og erstatter alle tidligere bestemmelser som ikke er uttrykkelig henvist til eller vedlagt, og gir alle rettigheter og forpliktelser til Match, selskapene i Selskapsgruppen og Medlemmet eller Abonnenten med hensyn til deres emne.

Dersom en eller flere bestemmelser i Bruksbetingelsene ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lover eller forskrifter eller som følge av en endelig avgjørelse fra en kompetent domstol eller myndighet, forblir de øvrige bestemmelsene fullt gyldige, i den utstrekning dette er tillatt ved lov, regulering eller gjeldende rettsavgjørelser.

Artikkel 13. Endring av tjenestene eller Bruksvilkårene

13.1 Modifikasjon av Tjenestene

Match kan oppdatere og endre innholdet og/eller funksjonene til Tjenestene til enhver tid, for å forbedre kvaliteten. Medlemmet eller Abonnenten vil bli informert om arten av disse oppdateringene eller modifikasjonene når de implementeres på Nettstedene.

13.2 Endring av Bruksvilkårene

Match kan endre Vilkårene for Bruk når som helst, dersom dette (i) skulle være pålagt av lov, rettsordre eller andre bindende beslutninger fra relevante myndigheter, (ii) hvis det gjøres endringer i tjenestene som tilbys eller tilleggstjenester som krever endring av vilkårene for bruk, eller (iii) av noen annen grunn som Match mener krever endring av vilkårene for bruk, forutsatt at Medlemmet eller Abonnenten i dette tilfellet blir informert minst en (1) måned i forveien, og på en måte som er i samsvar med lover og forskrifter før noen vesentlige modifikasjoner blir implementert.

Bruk av nettsidene uten registrering eller abonnement og nye registreringer skal alltid være underlagt vilkårene for bruk som gjelder for øyeblikket. Brukere av nettstedene som ikke godtar endringen av vilkårene for bruk, kan slutte å bruke nettsidene. Medlemmer og Abonnenter som ikke godtar endringen av bruksvilkårene, har rett til å si opp medlemsavtalen og abonnementet i samsvar med disse vilkårene for bruk. Hvis materialendringer gjøres med henvisning til (ii) eller (iii) ovenfor, vil abonnenter også ha rett til en pro rata-refusjon for eventuelle forhåndsbetalinger som er gjort for Abonnementer og Oppgraderinger i henhold til disse vilkårene, forutsatt at endringer i samsvar med (ii) også er til abonnentens ulempe.

Abonnenter som abonnerer før en vesentlig endring av Bruksbetingelsene med henvisning til (iii) ovenfor, kan kreve at vilkårene for bruk som gjaldt da han kjøpte sitt abonnement forblir gjeldende kun i løpet av varigheten av nåværende gyldighetsperiode for hans/hennes abonnement og unntatt noen fornyelsesperioder. Han/hun må be om dette uttrykkelig innen en (1) måned fra den datoen da de endrede Bruksbetingelsene ble kommunisert, ved hjelp av kontaktinformasjonen som er inkludert i artikkel 14 nedenfor. Etter utløpet av den første gyldighetsperioden for abonnementet deres, gjelder kun de endrede Bruksvilkårene for slikt abonnement. Hvis abonnenten ikke fremsetter en slik forespørsel innen en (1) måned fra kommunikasjonen av de endrede bruksvilkårene, anses de endrede bruksvilkårene som akseptert av abonnenten.

Artikkel 14. Forespørsler og krav

For enhver forespørsel eller ethvert krav som er relevant for et abonnement, kan Medlemmet eller Abonnenten kontakte Match ved å fylle ut kontaktskjemaet. Vær nøye med å oppgi brukernavn, kundenummer og e-postadresse.

Medlemmet eller Abonnenten kan også kontakte kundeservice via e-post: support@help.matchaffinity.no.

Artikkel 15. Gjeldende lov – Tvister

Disse bruksvilkårene styres, tolkes og brukes i samsvar med svensk rett. Hvis Medlemmet eller Abonnenten er bosatt i et annet land enn Sverige, kan det være obligatoriske forbrukervernregler som gir medlems- eller abonnentsrettigheter i tillegg til de som finnes i disse bruksvilkårene og i svensk forbrukerlovgivning.

For hver forespørsel eller hvert krav som er relevant for et abonnement, kan Medlemmet eller Abonnenten kontakte Match via post adressert til Match.com Nordic AB, c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden, eller ved å fylle ut kontaktskjemaet, slik at han oppgir brukernavn, kundenummer og e-postadresse. Medlemmet eller Abonnenten kan også kontakte kundeservice via e-post på support@help.match.se.

Videre kan medlemmet eller abonnenten også sende inn en klage på plattformen for elektronisk tvisteløsning som drives av Europa-kommisjonen på: http://ec.europa.eu/odr. EU-kommisjonen vil overføre Medlemmets eller Abonnentens klage til de kompetente nasjonale meklerne.

I tilfelle en løsning vedrørende bruksvilkårene ikke kan nås utenfor domstolene, skal tvisten bringes inn for svenske domstoler, med mindre Medlemmet eller Abonnenten er bosatt i et annet land enn Sverige og utenlandske forbrukervernregler angir et obligatorisk verneting for løsning av forbrukertvister.

 

Artikkel 16. Om oss

Tjenestene levert av Match til Medlemmer og Abonnenter i henhold til disse Bruksbetingelsene tilbys av Match, Match.com Nordic AB, organisasjonsnummer 556823-7647, med adresse c/o Deloitte, Box 386, 201 23 Malmö – Sweden. Kontakt: support@help.match.se. Nettstedene ligger på servere som tilhører Match.

For spørsmål kan du også kontakte Match ved å fylle ut kontaktskjemaet.